top of page

המשימה והערכים שלנו

המשימה שלנו: להציע לילדים ולילדות דרך חדשה להסתכל על עולם המדע והטכנולוגיה.

לגרום להם להאמין שהם מסוגלים לקחת חלק בהשפעה המשמעותית של המדע והטכנולוגיה על עולמנו

ועל החברה בה אנו חיים.

גורמים לזה להתגשם באמצעות הערכים שלנו

להעצים

ילדים וילדות ולתת להם תחושת מסוגלות

חגיגה של מדעים!

מדע וטכנולוגיה הם מגניבים וכיפיים

לעורר השראה

מפגשים אישיים עם מודלים הטרוגניים לחיקוי

מתעדפים את הפריפריה

בבסיס תפיסתנו נמצאת האמונה שלכל ילד מגיע לקבל חינוך מרגש ומאתגר.

למרות זאת, אנו משתדלים למקד את מאמצינו במקומות בהם אנו חושבים שהם נחוצים ביותר, באיזורים של פריפריה עירונית וגיאוגרפית.

bottom of page