תלמידים כותבים ויקיפדיה

 

 

פעילות כתיבת ערכים בויקיפדיה, בליווי של מורי המקצוע הרלבנטיים ואנשים מקהילת ויקיפדיה בישראל.
התלמידים בוחרים ערכים שאינם קיימים בויקיפדיה, או שנכתבו בצורה חלקית ביותר.
במהלך השנה הם לומדים את הנושאים הקשורים לערך ובעזרת המורים עורכים את הערך בויקיפדיה.
לקראת סוף שנת הלימודים פורום חתני נובל בוחן את רמת הערכים שנכתבו, על ידי צוות מדענים מומחים.
ערכים ראויים לכך, יוכנסו לאתר ויקיפדיה וישמשו את כלל הציבור.