מועדון המדען הצעיר

 

 

סדרת מפגשים עם מדענים ואנשי טכנולוגיה מובילים המספרים את סיפורם האישי

וחושפים את התלמידים לעבודתם במגוון תחומים במדע וטכנולוגיה.